Bygherrerådgivning

Rådgivning til den professionelle bygherre og investor og til den private bygherre.
Nybyggeri, renovering og restaurering

Professionelle bygherrer

Firmaet yder teknisk bygherrerådgivning til almene boligorganisationer, kommuner og erhvervsvirksomheder ved gennemførelse af nybyggeri og renovering.

Degener Byggerådgivning tilbyder at forestå hele byggeprocessen for bygherren eller dele heraf:

Udarbejde byggeprogram, afholde projektkonkurrence, gennemføre udbud, entrere med arkitekt, ingeniør og/eller entreprenør, følge byggeriet under opførelsen.

Firmaet kan forestå den tekniske del af rammeudbud og efterfølgende miniudbud af rådgiverydelser.

Professionelle investorer

Firmaet yder teknisk rådgiverbistand ved køb og salg af grunde, boliger og erhvervsejendomme.

Firmaet kan undersøge og vurdere lokalplanforhold, skitsere bebyggelsesplan/ indretningsmuligheder m.v.

Private bygherrer

Firmaet yder teknisk bygherrerådgivning til den private bygherre, som skal opføre eller ombygge sin bolig.


Specialer

Firmaet yder specialistbistand ved restaureringsopgaver.

Om Firmaet

Birgitte Degener

Er uddannet arkitekt og har afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og med restaurering som speciale.

Jeg har i 15 år arbejdet som projekterende arkitekt både som selvstændig og som ansat i private arkitektfirmaer med hovedvægten på istandsættelser og restaurering. Desuden har jeg i de seneste 17 år arbejdet som bygherrerådgiver med renovering og nybyggeri, dels i kommunalt regi, dels i en almen boligorganisation. Som projekterende arkitekt og senere som bygherrerådgiver har det givet mig en bred erfaring indenfor byggebranchen.

Om Firmaet

Degener Byggerådgivning har specialiseret sig i at rådgive bygherrer.

Firmaet er bygherrens tillidsmand i forhold til alle andre parter/ interessenter i en opgave.

Degener Bygherrerådgivning ser det som sin fornemste opgave at løse enhver opgave netop med tillid som overskrift og rettet mod alle sagens parter. Firmaet vil gøre alt for, at bygherren får løst sin opgave bedre, end han havde forventet.

Degener Byggerådgivning vil i enhver opgave argumentere for at arkitekturen skal være en vigtig del af projektet. Derfor vil firmaet altid anbefale kompetente, kvalitetsbevidste arkitektfirmaer til at varetage designopgaven.

Hos Degener Byggerådgivning er det en selvfølge, at alle økonomiske sider af opgaven bliver belyst og vurderet, og at advokat, landinspektør og revisor m. fl. bliver taget med på råd sammen med bygherren.

Degener Byggerådgivning dækker alle byggerelaterede fag, da firmaet afhængig opgaven tilknytter kvalificerede samarbejdspartnere.

Firmaet er stiftet den 2. marts 2015.

Udvalgte Referencer

Bygherrerådgivning, projektering, fagtilsyn og byggeledelse
indenfor ombygning, nybyggeri og restaurering.

I eget regi:

Bygherrerådgiver

For Boligforeningen 3B:

Etablering af grundlaget for en helhedsplan for Lønstrupgård, en boligafdeling i Vanløse fra ’70erne med 267 boliger. Opgaven omfatter en gennemgribende renovering af bebyggelsen inde som ude, et LAR-projekt samt opførelse af 52 nye tagboliger og to nye rækkehuse med 18 boliger.

Udskiftning af samtlige indgangspartier i afdelingen Hørgården 1 og 2 på Amager, som rummer 748 boliger, opført 1967-71.

For Hvidovre Kommune:

Udbygningsanalyse for etablering af ca. 75 nye plejeboliger i forbindelse med to eksisterende plejecentre I Hvidovre – proces og økonomi.

For Glostrup Boligselskab:

Afd. 6 I Glostrup. 88 boliger. Rådgiverudbud i forbindelse med renovering af tag og fag.

Som projektleder hos:

Boligforeningen AAB

Richard Mortensens Vej 90-98, København S. Etageejendom med 81 boliger. Nybyggeri 2015.

Armévænget, Korpsvænget m.fl. , Farum Gl. kaserneområde. Tofamiliehuse i to etager med i alt 72 boliger. Nybyggeri 2013.

Dronning Ingrids Hjem, Carl Jacobsens Vej 8, Valby. Etageejendom med 136 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter. Nybyggeri 2012.

Plejecentret Dybenskærhave, Byvej 201, Hvidovre. Etageejendom med 72 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter. Nybyggeri 2011.

Som projektleder hos:

Gentofte Kommune

Ordrup Jagtvej 4C-8H, Ordrup. Etageejendom fra 1925 med 95 boliger. Modernisering og byfornyelse 2008.

Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64. Ombygning og udvidelse af folkeskole 2005.

Ordruplund, Hyldegårds Tværvej 12, Ordrup. Modernisering og udvidelse af plejecenter med 39 boliger og tilhørende servicefaciliteter 2001.

Som sagsarkitekt hos:

Bornebusch Tegnestue

Kulturministeriet, Nybrogade 2-4, København. Restaurering og ombygning 1998.

Esrum Kloster. Cistercienserkloster fra 1151. Restaurering og indretning til museum 1997.