Rådgivning

Rådgivning til den professionelle bygherre og investor og til den private bygherre
Renovering, restaurering og nybyggeri

BEVARING OG KULTURARV — RÅDGIVNING

Arkitekturet ApS og Degener Byggerådgivning samarbejder om rådgivning til almene boligorganisationer.
Vi har hver især særlige kompetencer om alment boligbyggeri indenfor kulturarv og byggerådgivning

Vi sætter fokus på kulturarv

Arkitekturet ApS og Degener Byggerådgivning sætter fokus på de bygningsmæssige og historiske kvaliteter i afdelingerne og kommer med input til den løbende vedligeholdelse.

Vi arbejder metodisk og har indsigt i begreber og aktuelle kulturarvsdiskurser som et godt grundlag for dialog med myndigheder og andre aktører.

Rådgivning om kulturarv

Vi tilbyder konsulentbistand til bygherren/ bygherrens rådgivere ved større renoveringer og helhedsplaner.

Konsulentbistanden kan eksempelvis omfatte en kortlægning af:

—       bebyggelsens bevaringsværdier
—       dens bygnings- og kulturhistorie
—       det eksisterende tegningsmateriale
—       andre skriftlige kilder
Se vores folder her

Input til DV

Vi giver input til boligafdelingens DV plan ved at beskrive de kvaliteter, som afdelingens bygninger og omgivelser har.

Beskrivelsen er et nyttigt redskab ved den årlige markvandring og kan medvirke til at værne om afdelingens særkende og identitet.

Den kan i tilpasset form bruges til præsentationen af afdelingen på hjemmesiden.


BEVARING OG KULTURARV — OM ALMENE BOLIGER

Gode fortællinger

Den almene sektor har indskrevet sig i historien om boligbevægelsen i Danmark.

Den er fuld af gode fortællinger om idealistiske boligforeninger og foregangsmænd og om en fantastisk udvikling af boligbyggeriet mod højere standarder.

Det almene boligbyggeri i Danmark er verdenskendt og værd at passe særligt på.

Nye tendenser i renovering

De fleste almene boligbebyggelser er bygget i det 20. århundrede.

Mange har en alder, hvor gennemgribende renoveringer trænger sig på.

Nye generationer har forventninger til øget komfort og størrelse og energibesparelser.

Samtidig er der kommet mere fokus på de almene boligers bevaringskvaliteter og kulturarv.

Både Landsbyggefonden, Bygningskultur Danmark og Realdania anvender netop i disse år store ressourcer på at fremme kendskabet til den kulturarv, som mange almene boliger er en betydningsfuld del af.

Kulturarven er noget, vi i stigende grad skal forholde os til.

Kulturarv som medspiller

Med kulturarven som medspiller bliver vores valg langtidsholdbare.

Det kan tale nedslidte eller problematiske områder op.

Det kan lette dialogen med beboerne, myndighederne og projektteamet.

Kulturarven har potentiale.

Det er renovering og drift med omtanke.


Om Firmaet

Udvalgte Referencer

Projektering

Registrering, værdisætningsrapport og designmanual

Den Engelske Haveby i Brønshøj.
Etagebebyggelse og dobbelthuse med 151 boliger. Opført i 1923 i Bedre Byggeskik stil.
Bevaringsværdig i SAVE-klasse 2. Registrering af udvendige bygningsændringer siden opførelsen i tegning og fotos.
Værdisætningsrapport om hvad og hvorfor, bebyggelsen er bevaringsværdig.
Designmanual om hvordan bebyggelsens betydende bygningsdele bør vedligeholdes, renoveres og udvikles.
Opgaven udføres i samarbejde med arkitekturet ApS.
Bygherre Boligforeningen AAB.


Renovering og nyindretning

Flere boliger og etageejendomme. Skitseforslag, projektering, byggeandragende bl.a:
Dronning Olgas Vej 3, Frederiksberg Hovedgaden 3A, Gadstrup Private bygherrer.


Nybyggeri

Skitseforslag til nyt klubhus til en sejlklub i Sluseholmen, København.Ansættelse som sagsarkitekt før 2015:


Restaurering

Chr. IVs Bryghus, København fra 1608, fredet.
Facader og fag.
Kulturministeriet - Assistenshuset, København fra 1728, fredet.
Facader, fag og interiør.
Esrum Kloster fra 1131, fredet.
Facader, fag, interiør og nyindretning til museum og café.
Bornebusch Tegnestue, København.

Christiansholm Slot, Klampenborg.
Bolig- og erhvervsejendom, fredet.
Tag, facader, fag og interiør.
Torvegade 22, Christianshavn. Bolig- og erhvervsejendom, bevaringsværdig i SAVE-klasse 2.
Tag, facader, fag og interiør.
Opmåling og projekt.
Ulrich Schirnigs Tegnestue, København.

Projektledelse

Helhedsplan

Lønstrupgård, Vanløse er en etageejendom opført i 70’erne med 267 boliger.
Udarbejdelse af grundlaget for helhedsplanen med renovering af bebyggelsen inde som ude.
Bygherre Boligforeningen 3B.

Rådgiverudbud

Brøndbyøstervej & Gyvelvej, Glostrup er en etageejendom med 88 boliger, opført i 1950.
Udbud af rådgiverydelsen ved renovering af tag og fag.
Bygherre Glostrup Boligselskab.


Renovering

Udskiftning af samtlige indgangspartier Hørgården 1 og 2 på Amager.
Bebyggelsen består af 748 boliger i 5 etager, opført 1967-71.
Bygherre Boligforeningen 3B.

Ansættelse som projektleder før 2015:

Restaurering

Program for restaurering og modernisering. Boligforeningen AAB, København.
Havnegade 29-31, København, dels fredet dels bevaringsværdigt firmadomicil.
Boligforeningen AAB.