Bygherrerådgivning

Rådgivning til den professionelle bygherre og investor og til den private bygherre.
Nybyggeri, renovering og restaurering

BEVARING OG KULTURARV — RÅDGIVNING

Arkitekturet ApS og Degener Byggerådgivning samarbejder om rådgivning til almene boligorganisationer.
Vi har hver især særlige kompetencer om alment boligbyggeri indenfor kulturarv og byggerådgivning

Vi sætter fokus på kulturarv

Arkitekturet ApS og Degener Byggerådgivning sætter fokus på de bygningsmæssige og historiske kvaliteter i afdelingerne og kommer med input til den løbende vedligeholdelse.

Vi arbejder metodisk og har indsigt i begreber og aktuelle kulturarvsdiskurser som et godt grundlag for dialog med myndigheder og andre aktører.

Rådgivning om kulturarv

Vi tilbyder konsulentbistand til bygherren/ bygherrens rådgivere ved større renoveringer og helhedsplaner.

Konsulentbistanden kan eksempelvis omfatte en kortlægning af:

—       bebyggelsens bevaringsværdier
—       dens bygnings- og kulturhistorie
—       det eksisterende tegningsmateriale
—       andre skriftlige kilder
Se vores folder her

Input til DV

Vi giver input til boligafdelingens DV plan ved at beskrive de kvaliteter, som afdelingens bygninger og omgivelser har.

Beskrivelsen er et nyttigt redskab ved den årlige markvandring og kan medvirke til at værne om afdelingens særkende og identitet.

Den kan i tilpasset form bruges til præsentationen af afdelingen på hjemmesiden.


BEVARING OG KULTURARV — OM ALMENE BOLIGER

Gode fortællinger

Den almene sektor har indskrevet sig i historien om boligbevægelsen i Danmark.

Den er fuld af gode fortællinger om idealistiske boligforeninger og foregangsmænd og om en fantastisk udvikling af boligbyggeriet mod højere standarder.

Det almene boligbyggeri i Danmark er verdenskendt og værd at passe særligt på.

Nye tendenser i renovering

De fleste almene boligbebyggelser er bygget i det 20. århundrede.

Mange har en alder, hvor gennemgribende renoveringer trænger sig på.

Nye generationer har forventninger til øget komfort og størrelse og energibesparelser.

Samtidig er der kommet mere fokus på de almene boligers bevaringskvaliteter og kulturarv.

Både Landsbyggefonden, Bygningskultur Danmark og Realdania anvender netop i disse år store ressourcer på at fremme kendskabet til den kulturarv, som mange almene boliger er en betydningsfuld del af.

Kulturarven er noget, vi i stigende grad skal forholde os til.

Kulturarv som medspiller

Med kulturarven som medspiller bliver vores valg langtidsholdbare.

Det kan tale nedslidte eller problematiske områder op.

Det kan lette dialogen med beboerne, myndighederne og projektteamet.

Kulturarven har potentiale.

Det er renovering og drift med omtanke.


Om Firmaet

Udvalgte Referencer

Bygherrerådgivning, projektering, fagtilsyn og byggeledelse
indenfor ombygning, nybyggeri og restaurering.

I eget regi:

Bygherrerådgiver

For Boligforeningen 3B:

Etablering af grundlaget for en helhedsplan for Lønstrupgård, en boligafdeling i Vanløse fra ’70erne med 267 boliger. Opgaven omfatter en gennemgribende renovering af bebyggelsen inde som ude, et LAR-projekt samt opførelse af 52 nye tagboliger og to nye rækkehuse med 18 boliger.

Udskiftning af samtlige indgangspartier i afdelingen Hørgården 1 og 2 på Amager, som rummer 748 boliger, opført 1967-71.

For Hvidovre Kommune:

Udbygningsanalyse for etablering af ca. 75 nye plejeboliger i forbindelse med to eksisterende plejecentre I Hvidovre – proces og økonomi.

For Glostrup Boligselskab:

Afd. 6 I Glostrup. 88 boliger. Rådgiverudbud i forbindelse med renovering af tag og fag.

Som projektleder hos:

Boligforeningen AAB

Richard Mortensens Vej 90-98, København S. Etageejendom med 81 boliger. Nybyggeri 2015.

Armévænget, Korpsvænget m.fl. , Farum Gl. kaserneområde. Tofamiliehuse i to etager med i alt 72 boliger. Nybyggeri 2013.

Dronning Ingrids Hjem, Carl Jacobsens Vej 8, Valby. Etageejendom med 136 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter. Nybyggeri 2012.

Plejecentret Dybenskærhave, Byvej 201, Hvidovre. Etageejendom med 72 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter. Nybyggeri 2011.

Som projektleder hos:

Gentofte Kommune

Ordrup Jagtvej 4C-8H, Ordrup. Etageejendom fra 1925 med 95 boliger. Modernisering og byfornyelse 2008.

Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64. Ombygning og udvidelse af folkeskole 2005.

Ordruplund, Hyldegårds Tværvej 12, Ordrup. Modernisering og udvidelse af plejecenter med 39 boliger og tilhørende servicefaciliteter 2001.

Som sagsarkitekt hos:

Bornebusch Tegnestue

Kulturministeriet, Nybrogade 2-4, København. Restaurering og ombygning 1998.

Esrum Kloster. Cistercienserkloster fra 1151. Restaurering og indretning til museum 1997.